PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

Uw merkenrecht verdient bescherming.

Het merkenrecht beschermt onderscheidingstekens om verwarring te voorkomen, goodwill te beschermen en om te voorkomen dat uw concurrenten op onrechtmatige wijze profiteren van een merk. Juridische problemen met merken ontstaan als bepaalde producten zo erg op het merkproduct gaan lijken, dat de merkhouder dat bezwaarlijk vindt. Soms is echter onduidelijk of kan worden gesproken van een merk. Voor een merkenrecht is in ieder geval registratie van het merk vereist, hoewel dat ook niet in alle gevallen zekerheid biedt. Soms loopt het voortbestaan van een merk gevaar door de aanwezigheid van een verval- of nietigheidsgrond. Daarbij speelt de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie een bepalende rol. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP heeft bijzondere kennis in huis op het terrein van het merkenrecht en in het voeren van (oppositie)procedures, zowel bij het BBIE als de civiele rechter.

De merkenrecht advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

  • kwalificatie merkenrecht, classificatie van waren en diensten
  • gebruik en handhaving merkenrecht, counterfeiting (namaak)
  • depot van merken (benelux, internationaal, gemeenschap)
  • prioriteit, rangorde, collectieve merken
  • weigering inschrijving, absolute en relatieve gronden
  • beschermingsomvang merkenrecht
  • verval, nietigheid, uitputting
  • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten
  • overdracht van merkenrechten, licentie, pandrecht
  • handelsnaamrecht, domeinnamenrecht
contactpersoon