PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

Thuis in mediarecht.

Sinds de komst van digitale media kan u of uw onderneming vrij eenvoudig en ongewild op negatieve wijze onderwerp van gesprek worden. Bovendien kunnen zoekmachines u of uw onderneming tot in de eeuwigheid achtervolgen. Bij incidenten is het daarom van groot belang dat u tijdig de juiste maatregelen treft. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert, bemiddelt en procedeert over alle aspecten van het (privaatrechtelijk) mediarecht. Voor al uw juridische vragen rondom misleidende en vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige uitingen en perspublicaties kunt u bij ons terecht.

De mediarecht advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • onrechtmatige uitlatingen
 • smaad en laster
 • cyberpesten
 • anonieme beschuldigingen
 • aantasting van de eer en goede naam
 • vrijheid van meningsuiting
 • reputatieschade
 • rectificatie in kort geding
 • reclamerecht
 • misleidende en vergelijkende reclame
 • oneerlijke handelspraktijken
 • portretrecht
contactpersoon