PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

Uw wegwijzer in het auteursrecht.

Concurrentievrijheid betekent dat men in beginsel vrij is de ideeёn van anderen uit te voeren, te verbeteren en door te ontwikkelen. De rechten van intellectueel eigendom en in het bijzonder het auteursrecht stellen daaraan echter beperkingen. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP staat u bij om uw auteursrecht te beschermen. Ook helpen wij u voorkomen inbreuk te maken op het auteursrecht van een derde. Ons kantoor heeft uitstekende ervaring in het adviseren, bemiddelen en procederen over auteursrecht, naburige rechten, exploitatierechten, het tekeningen- en modellenrecht, het claimen van schadevergoeding en het opstellen en beoordelen van contracten en licentieovereenkomsten omtrent vorennoemde rechten.

Uw advocaat auteursrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • kwalificatie auteursrecht, gebruik, handhaving
 • auteursrecht en grondrechten
 • auteursrecht en internet, aansprakelijkheid van tussenpersonen
 • verkoop van counterfeit (namaak) producten
 • naburige rechten, exploitatierechten
 • tekening- en modelrecht (Benelux, Gemeenschapsrecht)
 • portretrecht
 • auteurscontractenrecht
 • opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten
 • overdracht van intellectuele rechten
 • slaafse nabootsing, ongeoorloofde mededinging
 • implicaties van de ontwerprichtlijn auteursrecht ‘Digital Single Market’
contactpersoon