Thuis in familierecht.

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat betrekking heeft op de hoedanigheid, de familiebetrekkingen en de bevoegdheden van personen. Naast de voor de praktijk belangrijke wet- en regelgeving omtrent het huwelijk, echtscheiding en alimentatie zijn wij deskundig in de meer bijzondere onderdelen van het familierecht, zoals de burgerlijke stand van personen, afstamming, het gezag over minderjarige kinderen en ondertoezichtstelling.

Uw familierecht advocaat van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • wijziging van de voornaam en/of achternaam
 • de rechtspositie van de ongeborene en/of overledene
 • vermissing, onderbewindstelling, akte van overlijden
 • erkenning van het vaderschap, (ver)nietig(baar)heid
 • ontkenning van het vaderschap, gegrondverklaring
 • adoptie, herroeping, internationale adoptie
 • ouderlijk gezag, ontheffing, ontzetting
 • voogdij (bij testament, door rechter opgedragen)
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing (Bureau Jeugdzorg)
 • curatele (geestelijke stoornis, verkwisting, drankmisbruik)
 • onderbewindstelling (bij vermissing, bij meerderjarigen)
 • mentorschap (bij o.a. verzorging en verpleging)
contactpersoon