Uw erfrecht advocaat.

Na het overlijden van van een dierbare of bekende treedt een moeilijke periode aan waarbij allerlei zaken zullen moeten worden geregeld. Het is in de eerste plaats de notaris die u bijstaat in de afwikkeling van de erfenis en deze in goede banen leidt. Soms echter verloopt de afwikkeling van de erfenis niet geheel vlekkeloos en ontstaan er geschillen die niet eenvoudig kunnen worden opgelost. In die gevallen is bijstand van een erfrecht specialist raadzaam. Vervoorn & Wernink heeft bijzondere kennis in huis op het terrein van het erfrecht.

Uw erfrecht advocaat van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij geschillen omtrent:

 • erfrecht bij versterf, erfrecht bij testament
 • scheiding, hertrouwen, positie langstlevende
 • uitleg en geldigheid van het testament, wilsgebreken
 • disfunctioneren van de executeur
 • onterving van de (klein)kinderen
 • schenking, herroeping en vernietiging
 • legitieme portie (legitimarissen)
 • legaten (legatarissen)
 • zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen (bij schulden)
 • vruchtgebruik, lijfrente, levensverzekering
 • onregelmatigheden bij wettelijke verdeling en vereffening
 • onregelmatigheden bij ouderlijke boedelverdeling
 • ongebruikelijke transacties
 • europees en internationaal erfrecht, rechtskeuze
contactpersoon