Duidelijkheid over de alimentatie.

Ook al is het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) ontbonden, de echtgenoot die na de scheiding niet of onvoldoende eigen inkomsten heeft en ook redelijkerwijs niet in staat is voldoende inkomen te verwerven, heeft recht op partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige, waarbij wordt gekeken naar het inkomen dat beide partijen tijdens het huwelijk tot hun beschikking hadden. Deze kan door de rechtbank worden vastgesteld aan de hand van de zogenaamde Tremanormen, maar u kunt daar ook zelf met uw partner afspraken over maken. Het is in dat geval aan te bevelen de afspraken schriftelijk te laten vastleggen.

Uw advocaat alimentatie van Vervoorn & Wernink adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

  • berekening en toetsing van partneralimentatie
  • vaststelling van partneralimentatie bij overeenkomst
  • wijziging en herberekening van partneralimentatie
  • geschillen over partneralimentatie (o.a. bij duurzaam samenwonen)
  • doorbreking van het niet-wijzigingsbeding
  • berekening en toetsing van kinderalimentatie
  • vaststelling van kinderalimentatie bij overeenkomst
  • wijziging en herberekening van kinderalimentatie
contactpersoon