Bouw op onze expertise in vastgoed.

Wij adviseren en procederen over alle aspecten van het (privaatrechtelijke) vastgoedrecht, in het bijzonder het zakenrecht en het kooprecht met betrekking tot onroerende zaken. Wij zijn niet alleen thuis het recht maar ook in de dynamische praktijk van het vastgoed.  Wij verlenen onze diensten aan onder meer projectontwikkelaars, aannemers, makelaars, retailers, horeca-exploitanten, franchisers, particulieren en andere kopers en verkopers van vastgoed.Vervoorn & Wernink Advocaten LLP begeleidt u bij geschillen omtrent koopovereenkomsten, gevestigde zakelijke rechten alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen. Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van de betrokken partijen teneinde schadevergoeding af te dwingen.

Uw vastgoed advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij geschillen omtrent de volgende kwesties:

 • eigendom (juridisch, economisch)
 • erfdienstbaarheden, erfpacht, recht van opstal
 • appartementsrecht, vereniging van eigenaars (VvE)
 • kwalitatieve verplichtingen, kettingbeding
 • roerend of onroerend, bestanddelen
 • horizontale scheiding van eigendom, kabels en leidingen
 • koop, totstandkoming, ontbinding, financiering
 • levering, kadaster en openbare registers
 • beroepsaansprakelijkheid (o.a. makelaar, notaris)
 • non-conformiteit, verborgen gebreken, verontreiniging
 • bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • beslag, faillissement, hypotheek en executie
contactpersonen