Huurrecht voor huurders en verhuurders.

Van huur kan gesproken worden als de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt, en de huurder daarvoor een tegenprestatie biedt, gewoonlijk betaling van de huursom. Is aan deze vereisten voldaan dan is sprake van een huurovereenkomst en is het huurrecht van toepassing. Bij Vervoorn & Wernink Advocaten LLP bent u verzekerd van deskundigheid op het gebied van het huurrecht. Wij verlenen u de best mogelijke bijstand, of het nu gaat om woonruimte, bedrijfsruimte of kantoorruimte. Wij adviseren zowel particuliere als zakelijke huurders en verhuurders over diverse vragen van huurrecht, en hebben jarenlange ervaring in de verlening van rechtsbijstand bij huurgeschillen.

Uw advocaat huurrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • kwalificatie woonruimte, 290-bedrijfsruimte of 230a-ruimte
 • verplichtingen verhuurder (gebrekenregeling, herstelplicht)
 • verplichtingen huurder (overlast, hennepkweek)
 • renovatie, dringend eigen gebruik, indeplaatsstelling
 • overgang van de huur, verlenging van de huurovereenkomst
 • huur 290-bedrijfsruimte, 230a-ruimte
 • opzegging en beëindiging huur 290- en 230a- bedrijfsruimte
 • huurprijzen bedrijfsruimte, servicekosten
 • huur woonruimte, tijdelijke huur, leegstandswet
 • huurprijzen woonruimte, servicekosten, huurcommissie
 • opzegging, beëindiging huur woonruimte, huurbescherming
 • onderhuur, medehuur en voortzetting van de huur
 • schuldsanering en faillissement van de huurder/verhuurder
 • ontruiming en ontruimingsbescherming
contactpersonen