Burenrecht voor eigenaren en gebruikers.

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dus als er conflicten zijn of dreigen te komen, dan wilt u daar natuurlijk zelf met uw buren uit komen. U maakt uw bezwaren kenbaar en in gezamenlijk overleg tracht u tot een passende oplossing te komen. Soms echter komt u er onderling niet meer uit. Het akkefietje is een ware ‘burenruzie’ geworden. In dergelijke gevallen is bijstand van een deskundige in het burenrecht raadzaam, niet alleen om vast te stellen wat recht is en wat niet, maar ook om zo mogelijk bij wijze van bemiddeling het geschil in de kiem te smoren. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP heeft bijzondere kennis in huis op het terrein van het burenrecht.

Uw advocaat burenrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

 • hinder door geluidsoverlast
 • hinder door aflopend water
 • hinder door overhangende beplanting
 • grensbepaling, scheidsmuren
 • hinder door vensters of balkons
 • grensoverschrijdende bouwwerken
 • dreigende instorting
 • gebruik van andermans onroerende zaak
 • noodweg over andermans erf
 • noodwaterleiding door andermans erf
 • grenslijn door niet bevaarbaar stromend water
 • bemiddeling / mediation / civiele procedures
contactpersonen