Bouwrecht is oplossingen aanbieden.

Risico’s en tegenvallers zijn inherent aan bouwprojecten. Wij treden met regelmaat op voor aannemers,  opdrachtgevers, architecten, ontwikkelaars, makelaars en adviesbureaus. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is specialist op het terrein van het (privaatrechtelijk) bouwrecht en begeleidt partijen voorafgaand, tijdens en na het bouwproces. Wij adviseren ter voorkoming van geschillen en hebben ruime ervaring in het voeren van procedures, niet alleen bij de civiele rechter maar ook bij onder meer de Raad van Arbitrage. Ons advocatenkantoor heeft jarenlange ervaring met de algemene voorwaarden en regelingen die de bouwpraktijk hanteert, of het nu gaat om een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV gc of de AVA of een architectenovereenkomst op grond van de SR 1997.

Uw advocaat bouwrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is u van dienst bij geschillen omtrent:

 • grondverwerving, gronduitgifte
 • aanbesteding, mededinging en staatsteun
 • algemene voorwaarden
 • projectontwikkelingsovereenkomsten
 • aannemingsovereenkomsten
 • ontwerp- en constructieovereenkomsten
 • garantie, verborgen gebreken
 • stelposten
 • aansprakelijkheid voor gebreken
 • bouwtijdoverschrijding
 • retentierecht
 • meerwerk / minderwerk
 • oplevering
 • wanprestatie
 • uitleg van het bestek
 • vertragingsclaims
contactpersonen