Zodat u weer kunt ondernemen.

Het verbintenissenrecht dient ondernemingsrisico’s te kanaliseren hetgeen in het bijzonder geschiedt door zelfregulering. Contractvrijheid is daarom van fundamenteel belang. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is specialist op het terrein van het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Wij zijn een vaste partner van het MKB bij de toetsing van contracten en algemene voorwaarden op ondernemingsrisico’s. Indien nodig scherpen wij deze op juridische gronden aan. Wij verdiepen ons in uw specifieke bedrijfstak, uw uitgangspunten en uw ambities. In het bijzonder treden wij op in procedures terzake beroepsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Uw advocaat verbintenissenrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is u van dienst bij geschillen omtrent:

• opschorting, schuldeisersverzuim, boetebeding
• verrekening, cessie, afstand en vermenging
• onrechtmatige daad
• productaansprakelijkheid
• beroepsaansprakelijkheid
• bestuurdersaansprakelijkheid
• onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking
• algemene voorwaarden, exoneratie, vernietigbaarheid
• opzegging, beëindiging en ontbinding
• wilsgebreken (o.a. dwaling, misbruik van omstandigheden)
• franchise-, distributie en agentuurovereenkomsten
• Europees en internationaal verbintenissenrecht
contactpersonen