Ondernemingsrecht voor ondernemers.

Uw onderneming staat nooit stil. De dynamische praktijk van het ondernemingsrecht evenmin. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP beschikt over specialistische kennis van het ondernemingsrecht. Wij adviseren en begeleiden met regelmaat vennoten in geschillen met medevennoten, procederen over conformiteit en garanties na bedrijfsoverdracht, bemiddelen en adviseren bij financieringsvraagstukken, treden op als procesadvocaat in aandeelhoudersconflicten en in geschillen inzake bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid.

Uw advocaat ondernemingsrecht van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is u van dienst bij geschillen omtrent:

 • n.v. (aandelen, vermogen, algemene vergadering, bestuur)
 • b.v. (aandelen, vermogen, algemene vergadering, bestuur)
 • geschillenregeling, recht van enquête
 • de jaarrekening, bestuursverslag, geconsolideerde jaarrekening
 • vennootschapsovereenkomsten (maatschap, vof, cv)
 • handelingsbevoegdheid en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • aandeelhoudersovereenkomsten (bv, nv)
 • overeenkomsten tot koop en verkoop van aandelen
 • conformiteit en garanties bij bedrijfsoverdracht
 • bedrijfsfinanciering en zekerheden
 • rechtsvormen, flex bv
 • internationaal ondernemingsrecht 
contactpersonen