Incasso op het scherpst van de snede.

Vervoorn & Wernink Advocaten LLP is een vaste partner van het MKB voor de incasso van onbetaalde facturen. Onze ervaring leert dat snel handelen vaak het meeste oplevert. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de methode van incasso: waarmee bereikt u het beste resultaat? Of het nu gaat om het treffen van een betalingsregeling, het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van faillissement of het opstarten van een incasso-kort geding: voor verantwoord maatwerk bent u bij ons aan het goede adres. Bij uw incasso’s heeft u recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Met de wet normering buitengerechtelijke incassokosten zijn echter jegens consumenten/particulieren maximale hoogten vastgesteld van incassokosten die in rekening kunnen worden gebracht. Deze normering laat niet toe dat partijen een hogere vergoeding voor de incassokosten overeenkomen. Een dergelijk beding is vernietigbaar.

Uw incasso advocaat van Vervoorn & Wernink Advocaten LLP adviseert en begeleidt u bij de volgende kwesties:

• opstellen van sommatiebrieven
• debiteurenbewaking
• bemiddeling met leveranciers
• bewaken van betalingsregelingen
• conservatoir beslag
• aanvragen faillissement, incasso kort-geding
• wet normering buitengerechtelijke incassokosten
• incassokosten beding in algemene voorwaarden
• matiging van bedongen incassokosten (b2b)
• vernietiging van onredelijk incassokostenbeding
contactpersonen