Contract is contract: ontslag is ontslag.

Als werkgever mag u een werknemer niet zomaar het ontslag aanzeggen. Daarvoor zullen zwaarwegende omstandigheden aanwezig moeten zijn. Als werknemer moet u erop kunnen vertrouwen dat uw werkgever zich houdt aan de regels van het ontslagrecht. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP heeft ruime ervaring in de behartiging van zowel werkgevers- als werknemersbelangen bij ontslagkwesties, bij zowel tijdelijke als vaste contracten. Wij kunnen u bijstaan om vroegtijdig tot een inventarisatie van belangen en conflictoorzaken te komen zodat op een creatieve en pragmatische wijze tot een oplossing kan worden gekomen die werkt voor beide partijen. Indien ontslag met wederzijds goedvinden niet tot de mogelijkheden behoort dan zijn wij uitstekend toegerust om u bij te staan in een ontslagprocedure bij UWV of de kantonrechter.

Uw ontslag advocaat van Vervoorn & Wernink is u van dienst bij geschillen omtrent:

 • versoepeling regels ontslagrecht (per 1 juli 2015)
 • transitievergoeding (en kantonrechtersformule)
 • ontslagrecht bij faillissement
 • ontslag statutair directeur
 • ontslag om bedrijfseconomische redenen
 • afspiegelingsbeginsel
 • verstoorde arbeidsrelatie
 • ontslagrecht bij disfunctioneren
 • ontslag op staande voet (dringende reden)
 • ontslagrecht bij ziekte
 • ontslagsrecht bij zwangerschap
 • ontslagsrecht tijdens de proeftijd
 • ontslagrecht bij flexwerkers (uitzendbranche)
 • ontslagrecht bij payrollmedewerkers
contactpersoon