PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder
Overzicht van links
————————————————————-

 1. Nederlandse Orde van Advocaten – Beroepsorganisatie van de advocatuur in Nederland.
 2. Rechtspraak – De officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland.
 3. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) – Hoogste rechtsprekende instantie inzake EU-wetgeving.
 4. Benelux Gerechtshof – Hoogste rechtsprekende instantie inzake Benelux-wetgeving.
 5. Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Hoogste rechtsprekende instantie inzake het EVRM.
 6. Internationaal Gerechtshof -Het voornaamste gerechtelijk orgaan van de Verenigde Naties.
 7. Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) – De Raad beslecht geschillen op het gebied van de bouw.
 8. Art. 1 – Landelijk kenniscentrum op het gebied van de bestrijding van discriminatie.
 9. Raad voor Rechtsbijstand – Uw advocaat vraagt namens u een bijdrage in de kosten aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 10. Juridisch Loket -Adviesorgaan voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.
 11. College Bescherming Persoonsgegevens – Ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.
 12. College voor de Rechten van de Mens – Brengt en houdt mensenrechten onder de aandacht bij alle Nederlanders.