Wie heeft het auteursrecht: de ontwerper of de opdrachtgever?

Casper Wernink auteursrecht, modellenrecht

Het auteursrecht wordt in beginsel toegekend aan de fysieke maker van een werk. Het Nederlands auteursrecht voorziet echter ook in een tweetal vormen van fictief makerschap; het werkgeversauteursrecht en het auteursrecht van rechtspersonen, werken openbaar makende ‘als van haar afkomstig’. Sinds 2007 bestaat er in de Benelux nog een derde vorm van fictief makerschap: het opdrachtgeversauteursrecht. Het Benelux Verdrag inzake ...