Eerlijke antwoorden, realistische oplossingen.

T.  +31 172 573 532
M. +31 653 312 756
E.  vervoorn@vervoornwernink.com
Opleiding
Nederlands recht, VU Amsterdam 1989

Bijzonderheden
Voorzitter Stichting Kamermuziek Nieuwkoop
Betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties

Jan Vervoorn is sinds 1992 werkzaam als advocaat, aanvankelijk in Utrecht. Daarvoor was hij juridisch medewerker in gemeentelijke dienst. Hij is niet alleen een vakkundig bemiddelaar/mediator maar tevens een procesadvocaat bij uitstek en heeft jarenlange ervaring op het terrein van het privaatrecht, het familierecht en het burgerlijk procesrecht. Jan is de oprichter van dit kantoor dat sinds 1996 in Nieuwkoop is gevestigd. In zijn vrije tijd is hij te vinden op zijn zeilboot of op de tennisbaan.
T.   +31 71 542 6729
M.  +31 624 667 171
E.   wernink@vervoornwernink.com
Opleiding
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam 2009

Bijzonderheden
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Buitenpromovendus, VU Amsterdam

Casper Wernink is sinds 2012 werkzaam als advocaat. Daarvoor werkte hij bij de ING Groep waar hij verantwoordelijk was voor de juridische toetsing van internationale betalingen en documentaire kredieten. Tijdens zijn rechtenstudie was hij werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam. Casper heeft een bijzondere interesse voor de arbitrage, het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht, onderwerpen die hij in een proefschrift verenigt. Casper is een betrouwbare en kritische sparringspartner en weet vele (complexe) zaken op pro-actieve wijze naar zijn hand te zetten.