PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder
Overzicht van links
————————————————————-

 1. Nederlandse Orde van Advocaten – Beroepsorganisatie van de advocatuur in Nederland.
 2. Rechtspraak – De officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland.
 3. Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) – Hoogste rechtsprekende instantie inzake EU-wetgeving.
 4. Benelux Gerechtshof – Hoogste rechtsprekende instantie inzake Benelux-wetgeving.
 5. Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Hoogste rechtsprekende instantie inzake het EVRM.
 6. Internationaal Gerechtshof -Het voornaamste gerechtelijk orgaan van de Verenigde Naties.
 7. Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) – De Raad beslecht geschillen op het gebied van de bouw.
 8. Art. 1 – Landelijk kenniscentrum op het gebied van de bestrijding van discriminatie.
 9. Raad voor Rechtsbijstand – Uw advocaat vraagt namens u een bijdrage in de kosten aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 10. Juridisch Loket -Adviesorgaan voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.
 11. College Bescherming Persoonsgegevens – Ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.
 12. College voor de Rechten van de Mens – Brengt en houdt mensenrechten onder de aandacht bij alle Nederlanders.

 

Overzicht van links
————————————————————-

 1. Wetten.nl – Officiële wettendatabank van de Nederlandse overheid.
 2. Verdragenbank.nl – De  Verdragenbank bevat de gegevens van de verdragen, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is.
 3. Europees e-justice-portaal – informatie over het recht en de rechtspraak van alle EU-lidstaten.
 4. Juridisch Kennisportaal – Kennisbank waarbij juridische informatie per rechtsgebied en onderwerp is gerangschikt.
 5. Tuchtrecht.nl – Uitspraken van verschillende tuchtcolleges (advocaten, gerechtsdeurwaarders, medici).
 6. Jure.nl  – publiceert rechtspraak, jurisprudentie en rechterlijke uitspraken online.
 7. Uitspraken.rechtspraak.nl – zoeken naar alle op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken.
 8. Jurisprudentie Raad van Arbitrage – jurisprudentiewebsite van de RvA.
 9. Uwwet.nl – Kennisbank waarbij rechten en wetten gestructureerd en eenvoudig worden weergegeven.