Vakmanschap tegen een aantrekkelijke prijsstelling.

Het basisuurtarief van Vervoorn & Wernink is gelegen tussen de € 155 en € 245 exclusief btw en is afhankelijk van de aard en omvang van de vordering, uw hoedanigheid (zakelijk of particulier) en het spoedeisend belang van de zaak. Er kan een van het basisuurtarief afwijkend uurtarief worden overeengekomen. Er worden geen afzonderlijke kantoorkosten in rekening gebracht. Ook voor een globaal advies in het kader van een kort kennismakingsgesprek – ca. 30 minuten – rekenen wij geen kosten.
Het is advocaten in beginsel niet toegestaan hun beloning geheel resultaatsafhankelijk te maken (‘no cure no pay’). Wel kunnen wij met u, naast het overeengekomen uurtarief, in bepaalde gevallen een resultaatsafhankelijk tarief, een bonus of een korting overeenkomen. Voorwaarde is dat uw resultaatsdoelstellingen vooraf goed in kaart moeten kunnen worden gebracht. Informeert u eens naar de mogelijkheden.
Als ondernemer doet u graag waar u goed in bent. En dat is niet per definitie het contracten- en papierwerk. Vervoorn & Wernink is u daarbij graag van dienst. Ons MKB-abonnement vormt een prima aanvulling op of alternatief voor een rechtsbijstandverzekering. In onze rechtsgebieden kunt u kunt rekenen op deskundige advisering en begeleiding door een advocaat die bekend is met het reilen en zeilen binnen uw onderneming. Op welke manier wij het abonnement kunnen inkleden is afhankelijk van de aard van uw onderneming en de rechtsvragen die zich daarbij geregeld voordoen. Maak een (telefonische) afspraak als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen.

Heeft u een goede zaak maar ziet u op tegen onze tarieven of kan of wil u geen geld investeren in een (vervolg)procedure, dan kan procesfinanciering voor u de oplossing zijn. Kansrijke zaken met een belang hoger dan €150.000,- komen mogelijk in aanmerking voor procesfinanciering.
Vervoorn & Wernink Advocaten LLP treedt ook op in opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering dan kunt u bij een gerechtelijke procedure zelf uw advocaat kiezen. In de uitspraak van 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie de vrije advocaatkeuze bevestigd, ook als voor de procedure geen advocaat verplicht is.
Als u een advocaat nodig heeft maar een laag inkomen heeft én onvermogend bent, dan kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand (de zgn. ‘toevoeging’). In bepaalde gevallen zijn wij bereid te werken op basis van een toevoeging. Wij dienen dan voor u een aanvraag in voor gesubsidieerde rechtsbijstand.