Voor up-to-date juridisch advies.

In veel gevallen kunnen conflicten en procedures worden voorkomen door consistent, doortastend en duidelijk handelen. Wij weten dat maar al te goed. Met onze ‘legal scans’ checken wij uw contracten op juridische haken en ogen en scherpen deze zo nodig aan. Wij adviseren over te voeren strategieën en te plegen interventies, zodat risico’s tijdig kunnen worden ondervangen. Bij sluimerende conflicten adviseren wij over de te volgen koers en de wijze waarop belangrijk bewijs kan worden verzameld. Zodat u sterk staat wanneer het toch op een procedure aankomt.
Waar mensen met elkaar samenwerken ontstaan soms conflicten. De oplossing van een conflict ligt dan ook in de eerste plaats bij partijen zelf. Door te onderhandelen geeft u de zaak niet uit handen en kunt u zonder proceskosten en -risico’s resultaat behalen. De ervaren onderhandelaars van Vervoorn & Wernink kunnen u daarbij van dienst zijn.  Dat begint met het in kaart brengen van uw belangen, doelen en uitgangspunten. Op basis van een juridische sterkte-zwakteanalyse bepalen wij met u de juiste onderhandelingsstrategie. Om deze vervolgens nauwgezet en volhardend uit te voeren.
Wanneer onderhandelingen op niets uitlopen of een rechterlijke procedure niet opportuun is, dan kan bemiddeling door een onafhankelijk mediator uitkomst bieden. Ook dat maakt onderdeel uit van onze diensten. Wij hebben uitstekende ervaring in het begeleiden van partijen naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Onze bemiddelaars zijn neutraal en weten de oorzaak van het onderliggende conflict te herkennen en bespreekbaar te maken. Wij verhelderen misverstanden, zorgen ervoor dat partijen weer naar elkaar (leren) luisteren om uiteindelijk te komen tot goede afspraken die wij voor u vastleggen in een overeenkomst of convenant.
Wij hebben ruime ervaring opgedaan in het bijstaan van cliënten in arbitrage en bindend advies procedures. Wij hebben bijzondere kennis in huis inzake de (internationale) arbitrage en het Verdrag van New York. Wij verlenen diensten bij onder meer: het opstellen en beoordelen van arbitrageovereenkomsten; het samenstellen van arbitrage tribunalen; vernietiging van arbitrale vonnissen en bindend adviezen; procedures inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van (buitenlandse) arbitrale vonnissen.
Is uw wederpartij niet schikkingsbereid of bent u gedagvaard, dan bent u bij Vervoorn & Wernink Advocaten LLP aan het juiste adres. Onze advocaten zijn bedreven in het burgerlijk procesrecht alsmede het Europees en internationaal procesrecht. Wij procederen nauwgezet, onverstoord en volhardend. We benutten processuele mogelijkheden en zetten hoog in. Wij treden niet alleen succesvol op in nationale kwesties maar ook in internationale geschillen; o.a. procedures in eerste aanleg, procedures in hoger beroep/verzet en procedures in kort geding.
Indien u overweegt een rechterlijke procedure te beginnen dan kan het gewenst zijn om vooraf bewijsmaatregelen te treffen. Op deze wijze kunt u uw kansen in een rechtszaak beter inschatten of kunt u voorkomen dat bewijs verloren gaat. Vervoorn & Wernink Advocaten LLP verzorgt diverse diensten zoals (voorlopige) getuigenverhoren, bewijsbeslagen en procedures om inzage in en afschrift van documenten en bescheiden.
Wilt u niet langer met loze betalingstoezeggingen worden afgescheept? Wij zijn de vaste partner van het MKB voor de incasso van onbetaalde facturen. Onze ervaring leert dat snel handelen vaak het meeste oplevert. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de methode van incasso: waarmee bereikt u het beste resultaat? Of het nu gaat om het treffen van een betalingsregeling, het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van faillissement of het opstarten van een incasso-kort geding: voor verantwoord maatwerk bent u bij ons aan het goede adres.
Ook in het executie- en beslagrecht zijn wij thuis. Wij leggen voor u op het juiste moment het juiste beslag en zetten daarmee uw debiteur schaakmat. Ook indien u wordt geconfronteerd met (onrechtmatig) beslag dan hebben wij de kennis in huis om middels een executiegeschil te komen tot opheffing van dat beslag. En wanneer uw wederpartij niet bij machte is of gewoon weigert een rechterlijke uitspraak na te leven, dan biedt het executie- en beslagrecht uitkomst om toch tot resultaten te komen. Voor al uw verhaalsbeslagen, paulianabeslagen, rangregelingsprocedures en executiegeschillen kunt u bij ons terecht.